Visitation og opstart

Visitation 

Sagsbehandler fra barnet/den unge/voksnes kommune retter henvendelse til RendbjergFavn. Efter samtykke fra forældre, fremsendes relevante oplysninger og RendbjergFavn vurderer om der kan gives et tilbud.

Forældre besøger RendbjergFavn sammen med sagsbehandler og beslutter derefter om der kan indgås en aftale.

Opstart
Dette er individuelt og der er fokus på en god opstart, hvorfor denne tilrettelægges så den matcher det enkelt barn/ung/voksen. En opstartsperiode strækker sig over max en måned.

Barnet/den unge kommer på besøg med forældre og ser RendbjergFavn og møder sin kontaktpædagog. Derefter starter barnet/den unge/den voksne op i den planlagte aflastning.

Vi ønsker at tilbyde en helhedsorienteret indsats. Derfor er en god opstart afgørende for det videre forløb. Vi inddrager gerne samarbejdspartnere fra skole og beskæftigelsestilbud, ligesom der er et tæt samarbejde mellem kommune, forældre og RendbjergFavn.