Hjemmepasning

Hjemmepasningen tilbyder aflastning i hjemmet, fortrinsvis til børn og unge i alderen 0-18 år, med psykisk og/eller fysisk funktionsnedsættelse.

I de familier, hvor kommunen vurderer, at aflastningen kan fortsætte efter det fyldte 18 år, kan Hjemmepasningen fortsat varetage opgaven.

Formålet med aflastningen i hjemmet er bl.a. at kunne give forældre mulighed for, at deltage i aktiviteter uden for hjemmet eller mulighed for at være sammen med de øvrige børn i familien.

Derudover kan formålet være at give barnet/den unge oplevelser, som eventuelt også kan være med til at styrke deres netværk.

Hver familie får som udgangspunkt tilknyttet minimum to aflastningshjælpere, hvis dette ønskes, dette for at sikre stabilitet og fleksibilitet i opgaveløsningen.

Som udgangspunkt vil bevilligede timer være fastlagt af kommunen. Ud fra denne bevilling aftales det, om det skal være Hjemmepasningen eller familien, der planlægger og koordinerer disse timer.