Aflastningshjælperne

Som aflastningshjælpere ansætter vi som udgangspunkt – med mindre andet er angivet i bevillingen – ufaglært personale. Det er ofte personer, der er under uddannelse indenfor det sociale område. Eller personer der har en særlig interesse for eller erfaring med, at arbejde med mennesker.

Aflastningshjælperne skal være minimum 18 år.

Inden vi ansætter en aflastningshjælper, har vi en personlig samtale med den pågældende, hvor vi lægger vægt på personlige og sociale kompetencer.

Vi indhenter straffe – og børneattest og sikrer os, at de er godkendte, inden aflastningshjælperen starter i hjemmepasningen.

Aflastningshjælperen har tavshedspligt i forhold til familien og barnet/den unge. Tavshedspligten ophører ikke ved arbejdets ophør.