Information om hjemmepasningen

Konsulent i Hjemmepasningen
Tina Lange

Telefon: 92821729
E-mail: tina@rendbjergfavn.dk

Træffetid for telefonisk henvendelse:
Mandag-torsdag kl. 08:30-15:00
Fredag kl. 08:30-13:30

Transportudgifter
Hvis aflastningshjælperen kører i egen bil, afregnes denne kørsel til statens høje takst. Vær opmærksom på, at denne kørsel skal være bevilliget af kommunen.

Kørsel til og fra arbejdsstedet er aflastningshjælperens egen udgift.

Bilkørsel/forsikring
Hvis familien laver en aftale med aflastningshjælperen om, at han/hun må køre med barnet/den unge i familiens bil, er det familiens forsikring, der dækker ved en evt. ulykke.

Føreren/den ansatte dækkes af arbejdsskadeforsikringen jf. arbejdsskadeforsikringsreglerne. Sker der skade på bilen mens aflastningshjælperen kører i denne, dækkes skaden af bilens forsikring jf. forsikringspolicen. Selvrisiko betales af familien.

Har familien givet aflastningshjælperen tilladelse til at køre i egen bil med barnet/den uge og sker der en ulykke, er det motorkøretøjsforsikringen, der dækker jf. forsikringspolicen.

Selvrisiko i den forbindelse betales af aflastningshjælperen.

Forsikring
Hvis aflastningshjælperen forårsager en skade i hjemmet under arbejdet, skal denne indberettes til Hjemmepasningen RendbjergFavn hurtigst muligt.

Hospital/indlæggelse
Ved indlæggelse af barnet/den unge er det regionen, der afgør om den bevilligede aflastningshjælp skal følge med.

Aflastningshjælp på sygehuset hører under Sundhedsloven og skal bevilliges af regionen.

Udgifter i øvrigt
Alle aktiviteter i forbindelse med barnet/den unge, skal familien selv betale, f.eks. svømmehal, café m.m.