Faglig undervisning

I faglig undervisning tager vi udgangspunkt i de faglige kompetencer, du allerede har og bygger på, så du bliver endnu dygtigere. Du lærer gennem projekter, så teori og praksis hører sammen og giver mening.

 

 • Du udvider dit ordforråd og udvikler dit sprog ved at øve bogstaver, læsning, sætningsdannelse og skrivning
 • Vi øver din forståelse for tal, mønter og penge. Du lærer at lægge budget for dine lommepenge og vi ser på matematiske begreber som plus og minus
 • Teater/drama. Vi laver teater med kostumer, roller og replikker, der passer til dit niveau og træner dit samspil med dine kammerater
 • Med udgangspunkt i dit niveau, får du træning i at forstå andre og gøre dig forståelig. Vi bruger blandt andet Tegn til tale, billeder og piktogrammer
 • Vi træner din hukommelse, så du kan huske, hvad du skal hvornår og får bedre overblik over din dag og din uge og hjælp til, at sætte struktur på din dag
 • Formålet med tegnediktat er, at den træner din opmærksomhed og lærer dig strategier til at analysere, benævne og gengive skriftlige udtryk. Hvilket gør, at du ved at lære de forskellige teknikker, kan lære at læse, skrive og regne.
 • Årstiderne. Du lærer om årets højtider og traditioner. Om hvorfor og hvordan vi fejrer f.eks. jul og påske
 • Du har mulighed for at vedligeholde dine faglige kundskaber i engelsk og tysk
 • Du lærer om kommunevalg og folketingsvalg og vi besøger borgmesteren i Byrådssalen
 • Virksomhedsbesøg. Du vil også opleve, at besøge andre steder, som er faglige temaer i området som Borgerservice, Landbrugsskolen, Woodsculpture, Brand og Redning, Nydamsbåden m.m.
 • Søge en praktikplads/job. Du kan lære at skrive en ansøgning