Aflastning

I aflastningen arbejder vi med faste struktursystemer og kommunikationsformer, støtte til personlig pleje og fysisk udfoldelse.
Vi målretter indsatsen efter brugerens funktionsniveau, støttebehov og interesser. Samtidig yder vi støtte og omsorg til at opretholde og vedligeholde færdigheder.

Her er et tilbud, der blandt andet indeholder:

Sanseintegration
Aktivitet og kreativitet
Vedligeholdelse og udvikling af færdigheder
Støtte til personlig hygiejne
Struktursystemer
Tegn til tale
Motorik
Massage
Piktogrammer
Omsorg, tryghed og glæde

I aflastningen arbejdes der med brugerens individuelle mål, hvor fokus bl.a. er på:

Selvstændighed
Selvindsigt
Diagnoseforståelse
ADL (Almindelig daglig livsførelse)
Mestringsstrategier

Her arbejder vi med at styrke brugerne i:

Fællesskab
Socialisering
Kreativitet/aktivitet
Moral og normer