Pædagogiske metoder og mål

Vores pædagogiske afsæt tages fra metoderne i KRAP (Kognitiv, ressourcefokuseret og anerkendende pædagogik).

Vi anvender konkrete redskaber fra KRAP, men også vores menneskesyn og værdier har deres afsæt i KRAP.

Tegn til tale og piktogrammer er en del af vores arbejdsredskab.

Samtidig gør vi brug af mange redskaber inden for sanseintegration. Her arbejder vi med livskvalitet gennem sansning og hvor stimuli er tilpasset den enkelte. Vi leger og er aktive gennem vores sanser, men samtidig er vi også stedet, hvor der skabes et trygt rum for pause, ro og struktur.