Faglig undervisning

I faglig undervisning tager vi udgangspunkt i de faglige kompetencer, du allerede har og øver, så du bliver endnu dygtigere.  

Vi arbejder med at udvide dit ordforråd og udvikle dit sprog ved at øve bogstaver, læsning, sætningsdannelse og skrivning. Du har mulighed for at vedligeholde dine faglige kundskaber i dansk og matematik. Du lærer også om pengeforståelse og lægge et budget for dine lommepenge.