Grøn linje

Målet på Grøn linje er, at du lærer en masse om det arbejde, der foregår udenfor og inde. Det er for eksempel havearbejde, maling af træværk, græsslåning og vedligehold af bil/busser, forefaldende pedelopgaver samt trækløvning. 

Vi lærer om affaldssortering og hvordan vi begår os sikkert i trafikken. Vi arbejder også i andre spændende temaer som fx ’fra jord til bord’ hvor vi bl.a. tager på fisketur og øver at rense en fisk. Vi øver bål regler og tilbereder mad over bål. Øve at betjene og bruge værktøj. 

Vi tager på turer til fx Gråsten Landbrugsskole, fiske sø, genbrugspladsen, maskinstation, byggemarkeder m.m. 

Der afholder fælles hus og havedag en gang i måneden.