Visitation til STU

Iflg. § 3 stk. 2 i ”Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov” indstiller UU til kommunalbestyrelsen, at den unge visiteres til et STU-tilbud. Det anbefales at den unge inden indstillingen har været på besøg på STU Rendbjerg Favn med forældre / pårørende, sagsbehandler.

Godkendelsen af optagelse på STU-uddannelsen sker fra den enkelte kommunes visitationsudvalg. Der foretages visitationer 3 gang årligt – to gange i foråret og en gang i efteråret.