GDPR

Oplysning om behandling af personoplysninger jf. databeskyttelsesforordningens artikel 13. 

Det skal du vide om vores behandling af dine personoplysninger: 

RendbjergFavn S/I er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi modtager fra dig. 

Den dataansvarlige hos RendbjergFavn er: 

Katharina Andresen Thomsen – Telefon: 92821730 – Mail: kato@rendbjergfavn.dk. 

Formålet med behandling af dine personoplysninger er, at RendbjergFavn som institution skal kunne leve op til de krav er pålagt af de offentlige myndigheder og for at kunne administrere dit ophold. Retsgrundlaget for at vi behandler dine personoplysninger er dit samtykke jf. databeskyttelsesforordningen artikel 6 stk. 1 a, og den indgåede aftale med offentlig myndighed jf. databeskyttelsesforordningen artikel 6 stk. 1 e. 

Behandling af personoplysninger 

Vi behandler oplysninger om potentielle og nuværende brugere og medarbejdere på Rendbjergfavn. 

Eksempler på persondata som vi behandler 

  • Navn 
  • Kontaktinformationer og familieoplysninger 
  • CPR-nummer 
  • Helbredsoplysninger 
  • Straffe og lovovertrædelser 

Videregivelse af personoplysninger 

I det omfang RendbjergFavn er forpligtet til det, jf. dansk lovgivning, videregiver vi relevante personoplysninger til eksterne modtagere, herunder vores databehandlere, rådgivere og til de for opgaven nødvendige samarbejdspartnere.  

Opbevaring og sletning 

RendbjergFavn opbevarer dine personoplysninger i indtil 5 år efter dit ophold er slut i forhold til bogføringsloven, samtykkereglerne, forældelsesreglerne og anden lovgivning. 

Rettigheder efter databeskyttelsesforordningen 

Som bruger af RendbjergFavn har du efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af dine personoplysninger. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. 

Du har ret til indsigt og berigtigelse, det betyder at du kan når som helst se alle dine indtastede data på vores platform og berigtige/opdatere oplysningerne. 

Du har ret til at anmode om sletning, det betyder at du kan få dine personoplysninger slettet, medmindre vi af regnskabsmæssige eller juridiske årsager skønner, at det er nødvendigt at beholde dem i en længere periode.  

Du har ret til indsigelse. Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. 

Du har ret til at få overført oplysninger, hvilket vil sige, at du til enhver tid kan få tilsendt oplysningerne. 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om dine rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk. 

Du kan klage til Datatilsynet. Hvis du ønsker at klage, vil vi selvfølgelig være glade for at blive orienteret, og gøre hvad vi kan for at gøre dig tilfreds, men du er altid berettiget til at klage direkte til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, Tlf. 3319 3200 eller e-mail dt@datatilsynet.dk, se evt. mere på www.datatilsynet.dk. 

Informationssikkerhed 

RendbjergFavn beskytter personoplysninger og har interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger til sikring mod at uvedkommende får adgang til dem. 

Følgende foranstaltninger er implementeret: 

  • Antivirus og backup på alle IT-systemer 
  • Aflåsning af skabe og arkiver, hvor der findes personoplysninger 
  • Databehandleraftaler med leverandører, der behandler personoplysninger på RendbjergFavns vegne 
  • Instrukser til sikker behandling af personoplysninger 
  • Dokumentation af alle systemer der behandler personoplysninger