Hjemmepasning

Hjemmepasningen RendbjergFavn tilbyder afløsning for børn, unge og voksne i eget hjem. Afløsning i hjemmet er en fleksibel løsning for familier med børn, unge eller voksne med kognitive og eller fysiske funktionsnedsættelser. Barnet, den unge eller den voksne bliver i sine egne rammer og det giver mulighed for afløsning i kortere perioder og med mere specifikke formål.

På RendbjergFavn ved vi at familier med børn, unge og voksne der fx har autisme, angst, ADHD eller andre fysiske funktionsnedsættelser, ofte har flere udfordringer end gennemsnittet. Hverdagen kan være svær at få til at hænge sammen og det lægger et særligt stort pres på familien/de pårørende. Når hverdagen er presset, kan afløsningen være den rigtige løsning for både barnet, den unge, den voksne og familien.
Vi vægter tryghed højt og derfor gør vi en dyd ud af, at sikre det rette match mellem barnet/den unge/voksne, aflastningshjælperen og familien. 

Hvem kan få Afløsning i hjemmet?
Familier der har børn, unge eller voksne med fysiske og kognitive funktionsnedsættelser, kan få bevilget afløsning gennem egen kommune når sagsbehandler vurderer, at familien har behov for afløsning. Omfanget af afløsning varierer alt efter den enkelte families behov.

Det kan være at forældrene/de pårørende har brug for nogle timers afløsning i hjemmet til at klare praktiske opgaver eller være sammen med familiens øvrige børn et par gange om ugen. Det kan også være, at der er opstået en akut situation, hvor familien/de pårørende ikke kan varetage barnet, den unge eller voksnes behov, i en kortere eller længere periode og derfor har brug for afløsning i hjemmet, de fleste af døgnets timer.

Fordele ved at vælge en løsning som afløsning i hjemmet er at barnet, den unges eller voksne, støttes i sin trivsel og udvikling, mens forældrene/de pårørende aflastes.
Afløsning i hjemmet kan være en medskabende indsats som kan være med til at sikre, at familielivet hænger bedre sammen. En kombination af at være hjemme og på ture ud af huset, oplever vi er en gevinst for barnet og hele familien.

Ved en indsats som afløsning i hjemmet sikres, at barnet, den unge eller voksne forbliver i nærmiljø og nærmeste udviklingszone. Dét, at indsatsen forgår hjemme kan være medskabende til tryghed hos både forældre/pårørende, barnet, den unge eller voksne. 

Hvor kan indsatsen foregå?
RendbjergFavn hjemmepasningen tilbyder primært afløsning i familiens eget hjem, hvor vores medarbejder afløser forældrene/de pårørende og er sammen med barnet, den unge eller voksne, der har en kognitiv eller fysisk funktionsnedsættelse.

Afløsningen kan i nogle tilfælde også godt foregå ude af huset, hvor medarbejderen tager barnet, den unge eller voksen med på legeplads, mindre ture eller til fritidsinteresser m.v. Herved har forældrene/pårørende mulighed for at slappe af i eget hjem.

På RendbjergFavn oplever vi ofte at en kombination af at være hjemme og på ture ud af huset, er en gevinst for barnet, den unge eller voksne og hele familien.