Ungeteam

I ungeteamet er målgruppen børn og i alderen 11 og op. Dette gælder de børn, der er i aflastning i weekender.

Vi har fokus på ADL (Almindelig daglig livsførelse), socialisering, aktivitet, kreativitet og mestring af eget liv. De unge inddeles efter funktionsniveau og vi ønsker, at skabe et rum for tryghed og udvikling.

Samtidig med, at vi kan tilbyde forældre aflastning, har vi et mål om at styrke børnene og de unge, så de kan mestre eget liv og opleve succes i det de gør.

I weekender er der en fast grundstruktur, hvor der er ind tænkt aktiviteter ud fra børn og unges interesser og funktionsniveau.