Vores værdier

Rendbjerg ånden har altid eksisteret og vil altid forblive. Rendbjerg ånden betyder, at alle gør sig umage og alle er vigtige. Vi er en stor familie. Heri ligger også vores værdier. Rendbjerg ånden er fællesskab, ansvar, omsorg og integritet.

Her er rummelighed og plads til alle, her er høj faglighed og en bredt favnende personalegruppe. Her finder man fællesskab og omfavnelse, tryghed, støtte og omsorg. Vi er bredt favnende indenfor et bredt spektrum af diagnoser og vanskeligheder, vi respekterer og favner forskelligheden. Vi er et trygt åndehul – både for børn, unge og forældre.

Vi ønsker at skabe tryghed for den enkelte, tryghed til trivsel og udvikling, samt rum for ro og støtte.

Vi tager børn, unge og voksne i vores favn!