Vores værdier

Vores værdisæt er med til at definere os som tryg og kompetent samarbejdspartner for forældre, værger, kommunerne, skoler/ beskæftigelse.  

RendbjergFavns værdier er en integreret og vigtig del af os, og vi bestræber os på hver dag på at agere og handle på grundlag af dette gennemarbejdede værdisæt. 

Omsorg, nærvær, faglighed og tryghed 

De 4 nøje udvalgte ord i vores værdisæt udspringer fra en sky af udsagn, som allerede er en del af vores kultur: 

Omsorg 
– betyder at vi alle har omtanke for andre mennesker. 
Dette vises tydeligt i daglig opmærksomhed, lydhørhed og indfølingsevne i den personlige kontakt til brugere, medarbejdere og kollegaer. 

Nærvær  
– handler om at være og handle i nuet.  
Brugere skal møde nærværende medarbejdere og opleve at de bliver set, hørt og forstået.  
Der avendes en anerkendende tilgang. 

Faglighed  
– betyder, at vi vil gå forrest i den pædagogiske, læringsmæssige og administrative udvikling                                           

På RendbjergFavn vil vi være de gode eksempler. Vi ønsker at differentiere os fra andre institutioner, at udvikle os og hele tiden være på forkanten.  
Det gør vi, fordi vi vil kunne tilbyde vores samarbejdspartnere de bedste pædagogiske løsninger og den bedste service.  Det gør vi fordi, vi vil give den ultimative indsats til gavn for vore brugere. 

Når vi giver rådgivning og vejledning, vil samarbejdspartnerne være garanteret, at vi handler ud fra den nyeste viden. Vore samarbejdspartnere kan forvente, at vores viden altid er opdateret og af høj faglig kvalitet.  

Vi gør hinanden bedre 

På RendbjergFavn gør vi meget ud af at lære af hinandens erfaringer, vi komplementerer hinanden. Vi arbejder strategisk og trækker på egne og andres erfaringer, som hele tiden er med til at gøre os bedre til at varetage vore opgaver. Vi anvender supervision og giver feedback. 

Tryghed  
– betyder, at vi holder vores aftaler og ord og opbygger tillid ved at opføre os ordentligt, ansvarligt og ærligt.  

Det er med til at skabe tryghed hos borgerne og samarbejdspartnerne og forstærke vores relation, at vi holder hvad vi lover. Vi har ordnede forhold for vore medarbejdere og der er udarbejdet politikker og retningslinjer, der sætter rammerne. 

Vi gør det, vi er bedst til 

Vi kan vores ”kram” – vi gør det, som vi er bedst til og ikke andet. Vi holder os til vores målgruppe, der hvor vi er stærkest, for på den måde altid at kunne levere den bedste løsning for den enkelte. Dette er med til at give samarbejdspartnere sikkerhed for høj faglig kvalitet, og en institution med solid pædagogisk og administrativ erfaring.  

Vi passer på hinanden 

Som samarbejdspartner vil du hurtigt opleve, at vi passer på hinanden. Vi har en defineret strategi, udstukket af bestyrelsen, som er styrende for vores tilgang og prioriteringer, og som smitter af i vores tilgang til borgere og samarbejdspartnere.  

Vi har altid fokus på ordentlighed, omsorg, nærvær, faglighed og tryghed.