STU-uddannelsen på RendbjergFavn/Gråsten

STU Rendbjerg Favn er en afdeling under Rendbjerg Favn. Skolen er beliggende i naturskønne omgivelser med gåafstand til Gråsten by, Gråsten Slot med slotssøen og med direkte adgang til Gråsten skov. 

Målgruppe: 

STU Rendbjerg Favn er målrettet til de unge, der opfylder kravene ”Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov” med henblik på gruppen af: 

  • Unge i alderen 16 – 25 år med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. 
  • Unge udviklingshæmmede med begrænsede kommunikationsevner. 
  • Unge med behov for at udvikle sociale relationer med andre unge. 
  • Unge med behov for pleje og omsorg. 
  • Unge med mod, lyst og behov for et ungt miljø samt læring om voksenlivet. 

STU Rendbjerg Favns mål med uddannelsen: 

  • At skabe et lærings- og udviklingsmiljø, hvor du får mulighed for at erhverve dig personlige og sociale kompetencer, samt at afprøve dig selv i mange forskellige opgaver og situationer. 
  • At give dig livslæring i en fremadrettet proces. 
  • At udvikle dine evner til at fastholde og udbygge allerede erhvervede kompetencer. 
  • At udvikle din evne til at indgå i sociale relationer på en hensigtsmæssig måde. 
  • At der med fokus på brobygning til aktiviteter, arbejdsliv og kommende boformer skabes kontakt til det omkringliggende samfund. 

STU RendbjergFavns kerneopgave: 

”Vi udvikler glade og selvstændige unge, der mest muligt tager ansvar for deres eget liv”