Tilbud

RendbjergFavn har en bred palette af tilbud målrettet børn, unge og voksne med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse.

RendbjergFavn tilbyder aflastning, botilbud, hjemmepasning, STU, cool kids og konsulentydelser.

RendbjergFavn har ca. 110 medarbejdere fordelt på vores 2 lokationer i Rendbjerg og Gråsten.

 

Aflastning:

Aflastning tilbydes i kortere eller længere perioder. Aflastningen er målrettet borgere i aldersgruppen 2-65 år og sker på vores lokation i Rendbjerg.

 

Botilbud:

Børn, unge og voksne kan bo på i vores botilbud på RendbjergFavn. Både som et midlertidigt botilbud for voksne jf. servicelovens § 107 og som anbringelse af børn og unge efter servicelovens § 66.

 

Hjemmepasning:

Hjemmepasning tilbydes som aflastning i hjemmet og er fortrinsvis til børn og unge i alderen 0-18 år med psykisk og/eller fysisk funktionsnedsættelse. Hjemmepasning tilbydes alle ugens dage i alle timer af døgnet alt efter bevillingsramme.

 

STU:

STU, Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse, er en 3-årig uddannelse i overgangen fra ung til voksen. Den er for unge mellem 16-25 år med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne.

 

Cool Kids

Et anerkendt angsthåndteringsprogram som anvendes i et individuelt sammenstykket forløb, hvor der tages udgangspunkt i det enkelte menneske, dets diagnose, kompetencer og ønsker.

Tilbuddet henvender sig til børn og unge primært indenfor ASF-området (autismespektrumsforstyrrelser), men vi kan også tilbyde støtte til bl.a. børn og unge med skolevægring, ADHD, generaliseret angst, socialangst, separationsangst, panikangst og lignende.

 

Konsulentydelser:

Fordi RendbjergFavn er en institution med mange års erfaring og meget specialviden indenfor børn, unge og voksne med nedsat fysisk og psykisk funktionsnedsættelse, kan vi tilbyde forskellige konsulentydelser som kan købes på timebasis. Ydelserne tilrettelægges individuelt efter behov og kan omfatte: Strukturering af hverdagen f.eks. ved hjælp af strukturhjælpemidler, diagnoseforståelse, ADL (almindelig dagligdags læring), angsthåndtering, mv.