Visitation og opstart

Visitation 

Når man ønsker ophold på RendbjergFavn er det sagsbehandler/socialrådgiver for barnet/den unge/voksnes kommune som henvender sig til RendbjergFavn. Efter samtykke fra forældre eller værge, fremsendes relevante oplysninger og RendbjergFavns visitationsudvalg vurderer om der kan gives et tilbud. Der er visitationsmøde hver 14. dag.  Visitationsudvalget består af en repræsentant fra hver afdeling.  

Når visitationsudvalget har truffet en beslutning og der er fundet et match, kan den kommende bruger sammen med forældre og/eller pårørende besøge RendbjergFavn, sammen med sagsbehandler/socialrådgiver. Herefter besluttes det om der kan indgås en aftale. 

På RendbjergFavn gør vi meget ud af at sikre det rette match. I tilfælde af, at visitationsudvalget har behov for flere oplysninger, eller er usikre på om RendbjergFavns rammer og pædagogiske indsats kan imødekomme brugerens støttebehov, kan det opleves at RendbjergFavn anmoder om at komme på observationsbesøg forud for en evt. aftaleindgåelse.  

Opstart

Opstarten på RendbjergFavn er individuel og der er fokus på en god opstart, hvorfor denne tilrettelægges så den matcher det enkelt barn/ung/voksen. En opstartsperiode strækker sig over max en måned. 

Barnet/den unge/voksne kommer på besøg med forældre eller værge og ser RendbjergFavn og møder sin kontaktpædagog. Derefter starter barnet/den unge/den voksne op i den planlagte aflastning. 

Vi ønsker at tilbyde en helhedsorienteret indsats. Derfor er en god opstart afgørende for det videre forløb. Vi inddrager gerne samarbejdspartnere fra skole og beskæftigelsestilbud, ligesom der er et tæt samarbejde mellem kommune, forældre og RendbjergFavn.