Udsigten

I Udsigten arbejdes der med den unges individuelle mål, hvor fokus bl.a. er på:

 • Selvstændighed
 • Selvindsigt
 • Diagnoseforståelse
 • ADL (Almindelig daglig livsførelse)
 • Mestringsstrategier
 • Den gode fortælling om sig selv

Vi arbejder også i fællesskab og har fælles retningslinjer og husregler.
Her arbejder vi med at styrke den unge i:

 • Fællesskab
 • Socialisering
 • Kreativitet/aktivitet
 • Moral og normer
 • At løfte i flok

Vores pædagogiske arbejde i Udsigten tager afsæt i metoderne fra KRAP.

For at blive visiteret til Udsigten, kræves der et godt fysisk og psykisk
funktionsniveau.
Vi bruger vores krop og vi stiller opgaver og forventninger
til den unge, da vi har et ønske om at give den unge de bedste forudsætninger
på dennes vej ind i voksenlivet.