STU-uddannelsen på RendbjergFavn/Gråsten

Den 3-årige STU, Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse, er en uddannelse i overgangen fra ung til voksen. Den er for unge mellem 16-25 år med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne.
Formålet med uddannelsen er, at gøre dig så selvstændig og parat til voksenlivet som muligt. Derfor tilpasser vi uddannelsen efter netop dine behov, kvalifikationer, modenhed og interesse. På den måde vil du opleve, at du får styrket dine personlige, sociale og faglige kompetencer.

Uddannelsen dækker stort set alle livets områder fra motorisk træning, kropsbevidsthed og mobilitet over kommunikation, huslige og praktiske opgaver, kreativitet, personlig hygiejne, sund livsstil, bo-træning og praktikforløb.

Hvert forløb er tilrettelagt efter dine ønsker, behov og forudsætninger – og når du er færdig, får du et diplom på det, du har lært.

STU RendbjergFavn/Gråstens tilbud er målrettet til dig, som opfylder kravene i ”Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov”.

Det betyder, at du:

  • Er 16-25 år og har nedsat fysisk og psykisk funktionsevne
  • Er udviklingshæmmet med begrænsede kommunikationsevner
  • Har behov for at udvikle sociale relationer til andre unge
  • Har mod, lyst og behov for et ungt miljø samt indføring i voksenlivet

STU RendbjergFavn/Gråsten er beliggende i Gråsten nær slottet og skoven. Vi bruger også RenbjergFavns faciliteter som f.eks. svømmehallen.

På STU har vi fokus på sund kost, fysik og psyke, fordi vi ved, at det givet er godt fundament for læring og derfor de bedste resultater.

Undervisningen og uddannelsesforløbet er opdelt i forskellige spor, hvor vi tager udgangspunkt i din personlige uddannelsesplan.

Efter 12 uger laver vi et afklaringsforløb og udarbejder en undervisningsplan sammen med dig og UU-vejlederen. Den laver vi på baggrund af din uddannelsesplan og vores observationer, samt aftaler med dig og UU-vejlederen.

I løbet af din STU-uddannelse bliver du tilbudt, at deltage i diverse festivaler og studieture, af en eller flere dages varighed. Her må du påregne en egenbetaling.